Informácie o cookies

Spoločnosť Media Brokers, s.r.o., so sídlom Štúrova 100, 900 33 Marianka, Sklovensko, IČO: 46762400 (ďalej len „správca“) používa na týchto internetových stránkach súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazovania stránok, tvorby nákupného košíka a ďalších funkcií webu. Cookies sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Zoznam a Facebook.

typnázovúčelprávny titulexpirácia
Cookies tretích stránGoogle Analyticszískanie statických informáciíoprávnený záujempodľa nastavenia prehliadača, príp. po odstránení
Cookies tretích stránGoogle Adwordsidentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)oprávnený záujem540 dní
Cookies tretích stránPixel Facebookidentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)oprávnený záujem180 dní
Cookies tretích stránSklik.czidentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz, opätovné cielenie reklamy (retargeting)oprávnený záujem180 dní

Cookies súbory sú spracúvané najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa nariadenia máte právo:

  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
  • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
  • Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvané.